Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla lide.cz

Pravidla Lide.cz se musí dodržovat i v naší místnosti. Jsme slušna room...tak se podle toho chovame...


Nevhodné chování a zakázané aktivity
Za porušení pravidel serveru Lide.cz, může administrátor proti uživateli zasáhnout několika způsoby: - blokací IP adresy (uživatel nemůže do chatu, nemůže psát vzkazy ani příspěvky do fora)
- zablokováním účtu (uživatel se nedostane ani do e-mailu)
- smazáním účtu
- trvalou celkovou blokací registrace

Za nevhodné chování uživatelů a porušování pravidel se považuje:

- tapetování ( zahlcení obrazovky jedním textem)
Pokyny administrativy jsou nadřazeny pravidlům Lide.cz.
Uživatel je povinnen dbát pokynů administrativy .

- veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.)
- veškerá činnost uživatele , která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno serveru Lide.cz nebo Seznam.cz, či server samotný
- nedrží-li se Smluvního ujednání, se kterým souhlasil při registraci
- nedrží-li se pravidel Lide.cz
- umísťování reklamy a textů s podnětem k výdělku
- zakládání nicků, které poškozují již existující nicky ( např. jana - hloupa_jana)
- zavádějících nicků (např.system, administrátor,helpdesk)
- vulgárních nicků
- klonování nicků (např. ArtOO - PiIkaMonika) ,kdy se malé "L" nahradí velkým "i" nebo „O“ nahradí „0“ a opačně. A to i názvy nicků ve tvaru domén či jejich zkomoleniny 
- tapetování (zahlcení obrazovky jedním textem) 
- urážení, zesměšňování, zpochybňování či jiné nevhodné chování k administrátorům Lide.cz
- zpochybňování či nerespektování rozhodnutí administrativy Lide.cz
- vulgární projevy kdekoli v prostředí serveru Lide.cz
- obcházení udělené blokace IP adresy
- jakákoliv manipulace se screenshoty (otisky obrazovky) systému Lide.cz
- jakékoliv svévolné zasažení do systému či manipulace se zdrojovým kódem
- zakládání místností s podnětem k výdělku
- uživateli je zakázáno používat ikonek administrativy serveru Lidé.cz


Pokyny administrátorů jsou nadřazeny pravidlům Lide.cz.
Uživatel je povinen dbát pokynů administračního týmu.CHAT

Uživatel může být odstraněn z místnosti, případně z chatu:
- bude-li tzv. tapetovat v místnostech
- bude-li vulgární v místnostech
- bude používat vulgární smajlíky v místnostech, které nejsou eroticky zaměřené
- bude-li obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku
- bude-li rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech (včetně reklamy na vlastní blog či profil)
- finanční nabídky a to i se skrytým podtextem (rozmazlování, fin.výpomoc, "něco za něco", "dohoda jistá"...) 
- podvodné lákání kreditu (dobíjení..)
- přišel-li se do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.)


IP adresa bude zablokována v případě:
- bude-li uživatel tzv. tapetovat v místnostech (až 14 dní)
- bude-li uživatel extrémně vulgární v místnostech (až 14 dní)
- bude-li uživatel obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku (až 14 dní)
- založí-li uživatel místnost, která není v souladu s pravidly serveru Lide.cz (až 30 dní)
- bude-li na serveru Lide.cz rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech (až 30 dní)
- vydává-li se uživatel za administrátora Lide.cz (60 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Lide.cz (až 30 dní)
- lákání fotografií a další nabídky nezletilým v kategorii Sex (lolitky, "mladé"...) zrušením účtu
- zjistí-li administrátor, že uživatel používá online více nicků v jedné místnosti, která usiluje o ustálení, nebo které padají nachatované hodiny nebezpečně k limitu (až 30 dní)
- zjistí-li administrátor, že uživatel používá programy a makra, které uměle chatují čas v místnosti (až 30 dní)
- pakliže uživatel opakovaně vydává fotografie jiných uživatelů za svoje nebo se vydává za jiné osoby, čímž tyto osoby poškozuje (až 60 dní)
- že se uživatel přišel do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými čistě negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.) (až 30 dní)
- zneužití funkce Stálého správce nebo Dočasného správce (až 30 dní)


Odblokování IP adresy:
- o tomto rozhoduje pouze administrátor, který IP adresu zablokoval
- je-li blokace závažná či opakovaná, administrátor má právo nechat IP adresu zablokovanou i na dobu několika měsíců, případně na trvaloPorušení pravidel stálého či dočasného správce:
Funkce správce může být odebrána za následující přestupky:
- bezdůvodné vykopnutí uživatele z místnosti
- opakované oprávněné kopání bez vypsání důvodu
- vykopávání uživatelů z důvodu nezdravení, neaktivity a nezapojení se do diskuze v místnosti
- vulgarity
- tapetování 
- neschopnost udržet v místnosti pořádek
- nečinnost při porušování pravidel v místnosti


Účet na Lide.cz bude zablokován v případě:
- opakovaného porušování pravidel Lide.cz
- neuposlechnutí administrátora po opakovaném odblokování IP adresy
- že uživatel bude poškozovat server Lide.cz (například lákání hesel, pokus o nabourání do systému, rozesílání adres, jenž vynutí kolaps PC, atd.)
- sdělováním informací z fungování systému blokací a jejich obcházení 

FÓRA
IP adresa bude zablokována v případě:
- bude-li uživatel tzv. tapetovat ve foru (až 30 dní)
- bude-li uživatel extrémně vulgární ve foru (až 60 dní)
- bude-li uživatel rozesílat nevyžádané reklamy po forech (až 30 dní)
- bude-li uživatel opakovaně zakládat fora, nepříslušející do dané kategorie (až 14 dní)
- bude-li uživatel psát opakovaně tzv „off topic“ (téma nerespektující) příspěvky do fora (až 14 dní)
- bude-li uživatel zakládat fóra, o nichž předem ví, že nekorespondují s pravidly a budou zrušena (až 14 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Lidé.cz. (až 30 dní)
- bude-li opakovaně po zrušení zakladát taková fora, která nemají pro uživatele logický přínos (např. Bavte mě, Ivetčin ráj, co říkáte na Ivetku? apod).


Porušení pravidel správce fora:
Funkce správce může být odebrána za tyto přestupky:
- mazání nezávadných textů
- vulgarity
- neschopnost udržet pořádek na foru


PROFILY
Ze serveru Lide.cz mohou být bez varování smazány účty kde:
- je uživatelské jméno vulgární, hanlivé nebo klon některého již existujícího uživ. jména
- profil uživatele obsahuje vulgární, sexuální apod. texty
- profil uživatele obsahuje útoky nebo urážky administrativy Lide.cz
- profil uživatele obsahuje komerční reklamní texty s podnětem k výdělku nebo sexuální služby
- profil uživatele obsahuje údaje, jména nebo texty poškozující jiného uživatele
- zneužití systému hlasování (jeden uživatel hlasuje pod několika účty), což lze považovat za narušení dobré atmosféry Lidé.cz
- profil uživatele obsahuje zákonem zakázané praktiky (pedofilie, zoofilie, xenofobie a rasismus, atd.)

IP adresa bude zablokována v případě že:
- uživatel má ve svém profilu jakékoli erotické či pornografické fotografie (10 dní)
- uživatel zneužívá funkce vzkazu "Jsou tyto fotky závadné" (30 dní)
- založení profilu poškozující jiné uživatele (100 dní)


BLOGY

Blogy se ruší v případě:
- kdy je jejich obsah, název či smysl pochybného charakteru
- kdy má jejich obsah erotický či pornografický charakter
- kdy obsahují nelegální materiály, sériová čísla, odkazy na cracky, mp3, apod.
- kdy má jejich obsah komerční či reklamní charakter
- kdy je vedení blogu, nebo příspěvky v něm v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
- když obsahují materiály podléhající autorským právům. Obsahují-li tyto materiály, je nutné mít souhlas autorů s jejich zobrazením nebo jakýmkoliv jiným použitím v rámci blogu.

Za všechny tyto přestupky může být zablokována IP adresa či zrušen účet na Lide.cz


SEZNAMKA

Inzeráty v seznamce nesmí obsahovat:
- příspěvky a text v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákonem ČR
- sexuální podnět
- telefonní číslo
- číslo na ICQ
- jinou e-mailovou adresu než tu, ze které uživatel inzerát podává
- internetové stránky a odkazy nesouvisející se serverem Lide.cz
- poštovní adresu
- komerční a reklamní texty
- případy, kdy ve vážném seznámení zadaní hledají milence, flirt, apod.
- sexuální podnět u osob mladších 15 let

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář